این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در کنگره
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.


  


پوستر کنگره
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 7 الی 9مهر95
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 31/5/95
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :15/6/95
آخرین مهلت ثبت نام در همایش :6/7/95