این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در کنگره
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.


  


پوستر کنگره
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره
دکتر علی شریفی،متخصص اعصاب وروان،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دكتر حسن حسين پور جاجرم، ریاست دانشکده دندانپزشکی مشهد
دبیر علمی
داخل کشور: دکتر مهدی فتحی، فلوشیپ فوق تخصص بیهوشی قلب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خارج کشور:دکتر وایت مسمر، انجمن هیپنوتیزم دندانپزشکی آلمان
دبیر اجرایی
داخل کشور: دكتر مجيد عشق پور، دانشیارگروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خارج کشور: برنهارد ترنکل، انجمن هیپنوتیزم جهانی
قائم مقام دبیر علمی: دکتر عنایت الله شهیدی، پزشک، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
مدیر اجرایی
دکتر فروزان پاسالار، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دكتر بهزاد لطيفيان، منخصص بیماری های دهان، عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی نزاجا
دکتر کامبیز عبقری، دندانپزشک، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دبیر دانشجویی
امیر زنگوئی، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مسئول دبیرخانه
حمیده ناصح، دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی
زكيه جعفري، دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی
اعضای کمیته اجرایی
مریم اسدی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دکترعلی علی اشرفی،پزشک،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
سلماژ پژمان، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، عضوانجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دكتر پريسا دستمالچي، دندانپزشک
دکترسعادت الله روحانی،پزشک،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دکترعلیرضارئوف،پزشک،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
امیر زنگوئی، دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دكتر سهند سميعي راد
دكتر خسرو شمسيان، جهاد دانشگاهی مشهد
محمدصابری،کارشناس ارشد روانشناسی، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دكتر رسول صاحب علم، دانشکده دندانپزشکی مشهد
دکترسعیدصادقی،پزشک، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
محمدکاظم طباطبایی،کارشناس ارشد روانشناسی، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
فاطمه طهرانیان، کارشناس ارشد روانشناسی، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
راحله سادات فاضلی فرد، کارشناس تغذیه، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
اسما فرج الهی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
مصطفی قادری، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دكتر حامد كرماني صالح دادمهر
دکترشاپورکریمی،متخصص اعصاب وروان،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دکترندامعین،پزشک،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
حمیده ناصح، دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران